دوربین های اکسیس دام Dome
AXIS M3024-LVE AXIS M3025-VE AXIS M3026-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 800*1280 (1 مگاپیگسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1536*2048 (3 مگاپیکسل)
زاویه دید 77 درجه 91 درجه 106 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 3.6 میلیمتر 2.0 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3027-PVE AXIS M3037-PVE AXIS M3044-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 720*1280 (HD 720P)
زاویه دید 187 درجه 187 درجه 82 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 1.3 میلیمتر 1.27 میلیمتر 2.8 میلیمتر
دید درشب دارد دارد ندارد
تعداد فریم 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد دارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3045-V AXIS M3046-V AXIS M3105-L
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1520*2688 (4 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 106 درجه 128 درجه 115 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 2.4 میلیمتر 2.8 میلیمتر
دید درشب ندارد ندارد دارد
تعداد فریم 50/60 50/60 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3105-LVE AXIS M3106-L Mk II AXIS M3106-LVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1520*2688 (4 مگاپیکسل) 1520*2688 (4 مگاپیکسل)
زاویه دید 115 درجه 130 درجه 130 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 2.4 میلیمتر 2.4 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3214-V AXIS P3214-VE AXIS P3215-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 33 - 92 درجه 33 - 92 درجه 34 - 95 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 10- 2.8 میلیمتر 10- 2.8 میلیمتر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3215-VE AXIS P3224-LV AXIS P3224-LVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 34 - 95 درجه 92 - 33 درجه 92 - 33 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 50/60 50/60
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3225-LV AXIS P3225-LVE AXIS P3225-V Mk II
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 92 - 33 درجه 33 - 92 درجه 34 - 95 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 50/60 50/60 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3227-LV AXIS P3227-LVE AXIS P3228-LV
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1728*3072 (5.3 مگاپیکسل) 1728*3072 (5.3 مگاپیکسل) 2160*3840 (8.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 38 - 100 درجه 38 - 100 درجه 38 - 100 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 10-3.5 میلیمتر 10-3.5 میلیمتر 10-3.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3228-LVE AXIS P3354 AXIS P3364-LV
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 2160*3840 (8.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 38 - 100 درجه 105-49 درجه 105-49 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 10-3.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد ندارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد ندارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3364-LVE AXIS P3364-V AXIS P3364-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 105-49 درجه 105-49 درجه 105-49 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3365-V AXIS P3365-VE AXIS P3367-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل)
زاویه دید 100-35 درجه 100-35 درجه 30 - 84 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3367-VE AXIS P3384-V AXIS P3384-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 30 - 84 درجه 30 - 84 درجه 30 - 84 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3707-PE AXIS Q3505-SVE Mk II AXIS Q3505-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر (4x1920x1080 (1080p 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1200*1920 (2.3 مگاپپیکسل)
زاویه دید 360 درجه 105- 35 درجه 105- 35 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 6- 2.8 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد دارد دارد
برق ورودی POE آداپتور و POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ 3 برابر 3 برابر
زوم دیجیتال ------ 3 برابر 2 برابر
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q3505-VE AXIS Q3708-PVE AXIS Q3709-PVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1200*1920 (2.3 مگاپپیکسل) 1920*2560 ( 3*Quad HD) 2880*3840*3 (4k*3)
زاویه دید 105- 35 درجه 180 درجه 180 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 5 میلیمتر 5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا دارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه ? ?
zipstream دارد دارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال 3 برابر ------ ------
زوم دیجیتال 2 برابر ------ ------
قیمت به دلار آمریکا

اطلاعات تماس

  تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر غربی) - خیابان ناصری-برج کیان - طبقه 15
  آدرس روی نقشه گوگل
  09352451357
  41406281
  42694902
  info@Camcenter.ir

ارتباط مستقیم با کارشناسان

راهنما و سئوالات متداول