دوربین های اکسیس دام Dome
AXIS M3004-V AXIS M3005-V AXIS M3006-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 800*1280 (1 مگاپیگسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1536*2048 (3 مگاپیکسل)
زاویه دید 80 درجه 118 درجه 134 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 2.8 میلیمتر 1.6 میلیمتر
دید درشب ندارد ندارد ندارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3007-P AXIS M3007-PV AXIS M3014
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 800*1280 (1 مگاپیگسل)
زاویه دید 187 درجه 187 درجه 80 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 1.3 میلیمتر 1.3 میلیمتر 2.8 میلیمتر
دید درشب ندارد ندارد ندارد
تعداد فریم 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه ?
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد ندارد
محفظه ضد ضربه ندارد دارد ندارد
زوم اپتیکال ? ------ ------
زوم دیجیتال ? ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3024-LVE AXIS M3025-VE AXIS M3026-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 800*1280 (1 مگاپیگسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1536*2048 (3 مگاپیکسل)
زاویه دید 77 درجه 91 درجه 106 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 3.6 میلیمتر 2.0 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3027-PVE AXIS M3037-PVE AXIS M3044-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 720*1280 (HD 720P)
زاویه دید 187 درجه 187 درجه 82 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 1.3 میلیمتر 1.27 میلیمتر 2.8 میلیمتر
دید درشب دارد دارد ندارد
تعداد فریم 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد دارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3045-V AXIS M3046-V AXIS M3105-L
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1520*2688 (4 مگاپیکسل) ?
زاویه دید 106 درجه 128 درجه ?
نوع حسگر CMOS CMOS ?
لنز 2.8 میلیمتر 2.4 میلیمتر ?
دید درشب ندارد ندارد ?
تعداد فریم 50/60 50/60 ?
حمایت از آلارم ندارد ندارد ?
حمایت ازصدا ندارد ندارد ?
برق ورودی POE POE ?
محفظه بیرونی ندارد ندارد ?
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه ?
zipstream دارد دارد ?
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد ?
محفظه ضد ضربه دارد دارد ?
زوم اپتیکال ------ ------ ?
زوم دیجیتال ------ ------ ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3214-V AXIS P3214-VE AXIS P3215-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 33 - 92 درجه 33 - 92 درجه 34 - 95 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 10- 2.8 میلیمتر 10- 2.8 میلیمتر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3215-VE AXIS P3224-LV AXIS P3224-LVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 34 - 95 درجه 92 - 33 درجه 92 - 33 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 50/60 50/60
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3225-LV AXIS P3225-LVE AXIS P3225-V Mk II
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 92 - 33 درجه 33 - 92 درجه 34 - 95 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 50/60 50/60 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3354 AXIS P3364-LV AXIS P3364-LVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 105-49 درجه 105-49 درجه 105-49 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3364-V AXIS P3364-VE AXIS P3365-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 105-49 درجه 105-49 درجه 100-35 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3365-VE AXIS P3367-V AXIS P3367-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل)
زاویه دید 100-35 درجه 30 - 84 درجه 30 - 84 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3384-V AXIS P3384-VE AXIS P3707-PE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) (4x1920x1080 (1080p
زاویه دید 30 - 84 درجه 30 - 84 درجه 360 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 6- 2.8 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد ندارد
حمایت ازصدا دارد دارد ندارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q3505-SVE Mk II AXIS Q3505-V AXIS Q3505-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1200*1920 (2.3 مگاپپیکسل) 1200*1920 (2.3 مگاپپیکسل)
زاویه دید 105- 35 درجه 105- 35 درجه 105- 35 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی آداپتور و POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
زوم اپتیکال 3 برابر 3 برابر 3 برابر
زوم دیجیتال 3 برابر 2 برابر 2 برابر
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q3708-PVE AXIS Q3709-PVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1920*2560 ( 3*Quad HD) 2880*3840*3 (4k*3)
زاویه دید 180 درجه 180 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS
لنز 5 میلیمتر 5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد
برق ورودی POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد
تکنولوژی خاص ? ?
zipstream دارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد
محفظه ضد ضربه دارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------
قیمت به دلار آمریکا

اطلاعات تماس

  تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر غربی) - خیابان ناصری-برج کیان - طبقه 15
  آدرس روی نقشه گوگل
  09352451357
  41406281
  42694902
  info@Camcenter.ir

ارتباط مستقیم با کارشناسان

راهنما و سئوالات متداول