دوربین های اکسیس دام Dome
AXIS M3037-PVE AXIS M3065-V AXIS M3106-LVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1520*2688 (4 مگاپیکسل)
زاویه دید 187 درجه 102 درجه 130 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 1.27 میلیمتر 3.1 میلیمتر 2.4 میلیمتر
دید درشب دارد ندارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد ندارد دارد
حمایت ازصدا دارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد ندارد ندارد
پشتیبانی از H.265 ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M3115-LVE AXIS M3116-LVE AXIS P3214-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1512*2688 (4 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 105 درجه 130 درجه 33 - 92 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 2.4 میلیمتر 10- 2.8 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد دارد
پشتیبانی از H.265 ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3214-VE AXIS P3215-V AXIS P3215-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 33 - 92 درجه 34 - 95 درجه 34 - 95 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 10- 2.8 میلیمتر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3224-LV AXIS P3224-LVE AXIS P3225-LV
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 92 - 33 درجه 92 - 33 درجه 92 - 33 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 50/60 50/60 50/60
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3225-LVE AXIS P3225-V Mk II AXIS P3227-LV
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1728*3072 (5.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 33 - 92 درجه 34 - 95 درجه 38 - 100 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 10-3.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 50/60 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی دارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3227-LVE AXIS P3228-LV AXIS P3228-LVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1728*3072 (5.3 مگاپیکسل) 2160*3840 (8.3 مگاپیکسل) 2160*3840 (8.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 38 - 100 درجه 38 - 100 درجه 38 - 100 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 10-3.5 میلیمتر 10-3.5 میلیمتر 10-3.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3245–LV AXIS P3354 AXIS P3364-LV
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 100-35 درجه 105-49 درجه 105-49 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3.4-8.9 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد ندارد دارد
حمایت ازصدا دارد ندارد دارد
محفظه بیرونی ندارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد ندارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ?
Lightfinder 2.0 پشتیبانی می کند ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3364-LVE AXIS P3364-V AXIS P3364-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 105-49 درجه 105-49 درجه 105-49 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر 6 - 2.5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3365-V AXIS P3365-VE AXIS P3367-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1944*2592 (5 مگاپیکسل)
زاویه دید 100-35 درجه 100-35 درجه 30 - 84 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
محفظه بیرونی ندارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3367-VE AXIS P3384-V AXIS P3384-VE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1944*2592 (5 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 30 - 84 درجه 30 - 84 درجه 30 - 84 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ ------ ------
زوم اپتیکال ------ ------ ------
تعداد فریم 12 فریم با کیفیت 5 مگاپیکسل 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P3707-PE AXIS Q3505-SVE Mk II AXIS Q3505-V
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر (4x1920x1080 (1080p 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1200*1920 (2.3 مگاپپیکسل)
زاویه دید 360 درجه 105- 35 درجه 105- 35 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 6- 2.8 میلیمتر 3-9 میلیمتر 3-9 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال ------ 3 برابر 2 برابر
زوم اپتیکال ------ 3 برابر 3 برابر
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد دارد دارد
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE آداپتور و POE POE
محفظه ضد ضربه ندارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q3505-VE AXIS Q3708-PVE AXIS Q3709-PVE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1200*1920 (2.3 مگاپپیکسل) 1920*2560 ( 3*Quad HD) 2880*3840*3 (4k*3)
زاویه دید 105- 35 درجه 180 درجه 180 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-9 میلیمتر 5 میلیمتر 5 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
زوم دیجیتال 2 برابر ------ ------
زوم اپتیکال 3 برابر ------ ------
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا دارد ندارد ندارد
محفظه بیرونی دارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه ? ?
zipstream دارد دارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه ضد ضربه دارد دارد دارد
پشتیبانی از H.265 ? ? ?
Lightfinder 2.0 ? ? ?
قیمت به دلار آمریکا

اطلاعات تماس

  تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر غربی) - خیابان ناصری-برج کیان - طبقه 15
  آدرس روی نقشه گوگل
  09352451357
  41406281
  42694902
  info@Camcenter.ir

ارتباط مستقیم با کارشناسان

راهنما و سئوالات متداول